Aplikace pro Web

Aplikace spustitelné ve webové stránce jako JAVA Applet. Je možné připravit instanci Vaší aplikace, aby fungovala na webové stránce.

V přípravě...