Za kolik ?

Ceny nastavuji na míru Vašim požadavkům. Jsou připůsobeny rozsahu aplikací, předpokládané práce, objemu dat.

  • Základní aplikace pro jednu platformu bez speciálních funkcí může znamenat přibližně 100 pracovních hodin.
  • Středně složitá aplikace s několika složitějšími funkcemi dosahuje přibližně 500 pracovních hodin.
  • Velmi složité aplikace poté 700 pracovních hodin a více podle komplexnosti.

Důležitým prvkem je neustálý servis v rámci měsíčních poplatků. Zde je placena práce administrátora, na kterou si již nemusíte najímat speciálniho zaměstnance a tím ve finále velmi ušetříte.

Některé aplikace také vyžadují umístění na serveru a rezervaci síťové komunikace. V tomto případě nabízím i toto řeěení.

Odstranění chyb, technická podpora je samozřejmě v rámci údržby bez dalších poplatků.